FITNE มอบนมถั่วเหลือง ฟิตเน่ ซอย ให้สถานสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ทั่วประเทศไทย

ฟิตเน่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพคนไทย พร้อมยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างไปกับการดูแลสุขภาพของทุกคนตลอดไป จึงมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง ตรา ฟิตเน่ ซอย ที่ปราศจากน้ำตาลและโคเลสเตอรอล ให้กับสถานสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ทั่วประเทศไทย

อาทิ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี, บ้านผู้สูงอายุบ้านบางแค2 กรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม จ.นครปฐม, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต จ.ภูเก็ต, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จ.นครราชสีมา, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม จ.มหาสารคาม, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบรี จ.ลพบุรี, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก จ.ชุมพร, สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) จ.กาญจนบุรี, สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี จ.จันทบุรี, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จ.ตรัง รวมมูลค่ากว่าสามแสนแปดหมื่นบาท

และได้ไปเยี่ยมเยียน มอบผลิตภัณฑ์ ฟิตเน่ ซอย พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ โดยปรารถนาให้ผู้สูงอายุทุกท่านมีสุขภาพดีจากการดื่มเครื่องดื่มที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปราศจากน้ำตาลและโคเลสเตอรอล อีกทั้งยังปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยนะคะ