FITNE’
Daily Fit Expertise Provider

3 Ways of Getting FIT

กว่าจะมาเป็นฟิตเน่ในทุกวันนี้ (FITNE’ Story)

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยเภสัชกรวิศิษฐ์ บำรุงกิจ และคุณกาญจนา บำรุงกิจ ภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทย จึงเป็นที่มาของการบุกเบิกและคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้ตราสินค้า ฟิตเน่ (FITNE’)

ซึ่งการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟิตเน่ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาโดยตลอด และผลิตภัณฑ์ของฟิตเน่ยังประสบความสำเร็จในการขยายช่องทางจำหน่ายสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในต่างประเทศอีกด้วย

อาจกล่าวได้ว่า“ฟิตเน่อยู่คู่ผู้หญิงไทยมานาน”

ความปรารถนาที่ต้องการให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพแข็งแรง รูปร่างดี และตระหนักว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในรูปร่าง และสามารถควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีที่ถูกต้อง และปลอดภัย

ฟิตเน่ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ฟิตเน่ ยาชงสมุนไพร, ฟิตเน่ แคปซูล, ฟิตเน่ คอฟฟี่ เป็นต้น ด้วยการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในการช่วยดูแลรักษาสุขภาพผู้หญิงไทย

มาตรฐานคุณภาพการผลิต

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทได้รับมาตรฐานการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานผลิต ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ที่ ซอยลาดพร้าว 107 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมการบริหารในทุกส่วนงาน และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

การดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลทั้ง ISO9001, HACCP, GMP และ ฮาลาล สำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิม ที่สำคัญ ทุกๆ กระบวนการผลิต ตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต จนสินค้าจัดส่งถึงมือผู้บริโภค ยังผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากเรา

และในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตแห่งที่สองขึ้น ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ถือเป็นโรงงานผลิตสมุนไพรแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานโรงงานเทียบเท่ากับโรงงานผลิตในระดับสากล และบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐาน BRC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพ และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคมาตั้งแต่เริ่มต้น และตลอดไป