FITNE' HERBAL INFUSION
ผลิตภัณฑ์ยาชงสมุนไพร
ชาชงสมุนไพร ดื่มก่อนนอน ดื่มง่าย ช่วยดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ

ยาชงสมุนไพรอาร์ที ตรา ฟิตเน่

กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้เริ่มต้นดื่ม ชาชงสมุนไพร
หอม ดื่มง่าย ด้วยกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

ยาชงสมุนไพรอาร์ที ตรา ฟิตเน่

กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้เริ่มต้นดื่ม ชาชงสมุนไพร
หอม ดื่มง่าย ด้วยกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

HERBAL INFUSION
ขนาดบรรจุ
12
สรรพคุณ
 • ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%
 • เพิ่มสมุนไพร 2 ชนิด (เหง้าโกฐน้ำเต้า และ ผลสมอไทย)
 • แตกต่างด้วยกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ 
 • ใช้ใบหญ้าหวานแทนน้ำตาล
 • ชาชงสมุนไพร หอม หวาน ดื่มง่าย
วิธีใช้และขนาดรับประทาน
 • ใส่ 1 ซองลงในถ้วย รินน้ำเดือดลงไปประมาณ 120 ซีซี แช่ไว้ประมาณ 10-20 นาที ใช้ดื่มวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน เมื่อมีอาการท้องผูก
ส่วนประกอบ
 • ใบมะขามแขก
 • ผลสมอไทย
 • เหง้าโกฐน้ำเต้า
 • แต่งรสหวานด้วยใบหญ้าหวาน
 • แต่งกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่และดอกเก็กฮวย

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

กลิ่นดั้งเดิม

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิคของ ชาชงสมุนไพร
ที่รักษาคุณค่าสมุนไพรธรรมชาติไว้ครบ 100%

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

กลิ่นดั้งเดิม

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิคของ ชาชงสมุนไพร
ที่รักษาคุณค่าสมุนไพรธรรมชาติไว้ครบ 100%

HERBAL INFUSION
ขนาดบรรจุ
10
20
40
สรรพคุณ
 • ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิคของ ชาชงสมุนไพร ที่รักษาคุณค่าสมุนไพรธรรมชาติไว้ครบ 100%
วิธีใช้และขนาดรับประทาน
 • ใส่ 1 ซองลงในถ้วย รินน้ำเดือดลงไปประมาณ 120 ซีซี แช่ไว้ประมาณ 10-20 นาที ใช้ดื่มวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน เมื่อมีอาการท้องผูก
ส่วนประกอบ
 • ใบมะขามแขก
 • ฝักมะขามแขก 

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

กลิ่นเก็กฮวย

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหอมของดอกเก็กฮวย
ผสานให้กลมกล่อมกับ ชาชงสมุนไพร ธรรมชาติ เหมาะกับผู้รักสุขภาพและชื่นชอบความหอมในกลิ่นอโรม่า

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

กลิ่นเก็กฮวย

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหอมของดอกเก็กฮวย
ผสานให้กลมกล่อมกับ ชาชงสมุนไพร ธรรมชาติ เหมาะกับผู้รักสุขภาพและชื่นชอบความหอมในกลิ่นอโรม่า

HERBAL INFUSION
ขนาดบรรจุ
8
15
30
สรรพคุณ
 • ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหอมของดอกเก็กฮวย ผสานให้กลมกล่อมกับ ชาชงสมุนไพร ธรรมชาติ เหมาะกับผู้รักสุขภาพและชื่นชอบความหอมในกลิ่นอโรม่า
วิธีใช้และขนาดรับประทาน
 • ใส่ 1 ซองลงในถ้วย รินน้ำเดือดลงไปประมาณ 120 ซีซี แช่ไว้ประมาณ 10-20 นาที ใช้ดื่มวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน เมื่อมีอาการท้องผูก
ส่วนประกอบ
 • ใบมะขามแขก
 • ฝักมะขามแขก
 • ดอกเก็กฮวย

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

รสชาเขียว

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาเขียว
ผสานคุณค่า ชาชงสมุนไพร และกลิ่นหอมหวานด้วยรสมะนาวผสมน้ำผึ้ง

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

รสชาเขียว

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาเขียว
ผสานคุณค่า ชาชงสมุนไพร และกลิ่นหอมหวานด้วยรสมะนาวผสมน้ำผึ้ง

HERBAL INFUSION
ขนาดบรรจุ
8
15
30
สรรพคุณ
 • ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาเขียว ผสานคุณค่า ชาชงสมุนไพร และกลิ่นหอมหวานด้วยรสมะนาวผสมน้ำผึ้ง
วิธีใช้และขนาดรับประทาน
 • ใส่ 1 ซองลงในถ้วย รินน้ำเดือดลงไปประมาณ 120 ซีซี แช่ไว้ประมาณ 10-20 นาที ใช้ดื่มวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน เมื่อมีอาการท้องผูก
ส่วนประกอบ
 • ใบมะขามแขก
 • ฝักมะขามแขก

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

กลิ่นแบลคเคอร์แรนท์

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่เริ่มต้นดื่ม ชาชงสมุนไพร
ดื่มง่าย หอมหวานด้วยกลิ่นแบลค เคอร์แรนท์

ยาชงสมุนไพร ตรา ฟิตเน่

กลิ่นแบลคเคอร์แรนท์

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่เริ่มต้นดื่ม ชาชงสมุนไพร
ดื่มง่าย หอมหวานด้วยกลิ่นแบลค เคอร์แรนท์

HERBAL INFUSION
ขนาดบรรจุ
8
15
สรรพคุณ
 • ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%
 • เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่เริ่มต้นดื่ม ชาชงสมุนไพร ดื่มง่าย หอมหวานด้วยกลิ่นแบลค เคอร์แรนท์
วิธีใช้และขนาดรับประทาน
 • ใส่ 1 ซองลงในถ้วย รินน้ำเดือดลงไปประมาณ 120 ซีซี แช่ไว้ประมาณ 10-20 นาที ใช้ดื่มวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน เมื่อมีอาการท้องผูก
ส่วนประกอบ
 • ใบมะขามแขก
 • ฝักมะขามแขก