FITNE' SWEETENER
สารให้ความหวาน แทนน้ำตาล
เติมหวานอย่างเข้าใจ ปลอดภัยได้สุขภาพดี

ฟิตเน่ สวีท

ซูคราโลส

วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลจากอ้อย สำหรับปรุงอาหารบนเตาด้วยความร้อนได้
หรือใช้เติมรสหวานในอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป เพื่อให้ทุกเมนูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ฟิตเน่ สวีท

ซูคราโลส

วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลจากอ้อย สำหรับปรุงอาหารบนเตาด้วยความร้อนได้
หรือใช้เติมรสหวานในอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป เพื่อให้ทุกเมนูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

SWEETENER
ขนาดบรรจุ
250
สรรพคุณ
 • ซูคราโลสสกัดจากอ้อย รสหวานเหมือนน้ำตาลทราย ไม่มีรสฝาดติดลิ้น
 • ให้พลังงาน 0 แคลอรี่
 • เติมง่าย...ฟิตเน่ สวีท 1 ช้อนชา (0 แคลอรี่) ให้ความหวานเท่ากับ น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา (16 แคลอรี่) ช้อนต่อช้อนเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำตาล
 • สะดวก…สำหรับใช้ปรุงอาหารบนเตาด้วยความร้อนสูงได้ หรือเติมรสหวานในเครื่องดื่ม-อาหาร
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ, ควบคุมน้ำหนัก หรือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
วิธีใช้และขนาดรับประทาน
 • ใช้ผสมเครื่องดื่มและอาหาร แทนน้ำตาล การใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ช้อนชา (0.6 กรัม) ให้พลังงาน 0 แคลอรี่
ส่วนประกอบ
 • ใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้
 • ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
 • ใช้ปรุงอาหารบนเตาความร้อนได้

ฟิตเน่ สวีท

สตีเวีย

ใบหญ้าหวานสกัด หวานจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดี ให้พลังงาน 0 แคลอรี่
เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ, ควบคุมน้ำหนัก หรือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ฟิตเน่ สวีท

สตีเวีย

ใบหญ้าหวานสกัด หวานจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดี ให้พลังงาน 0 แคลอรี่
เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ, ควบคุมน้ำหนัก หรือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

SWEETENER
ขนาดบรรจุ
250
สรรพคุณ
 • สามารถใช้แทนน้ำตาลทราย
 • ฟิตเน่สวีท 1 ช้อนชา (0 แคลอรี) หวานเทียบเท่า น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา (16 แคลอรี)
 • หญ้าหวานให้พลังงาน 0 แคลอรี
 • เติมความหวานได้ในทุกเมนูร้อน-เย็น
 • ปรุงอาหารบนเตาด้วยความร้อนได้
วิธีใช้และขนาดรับประทาน
 • ใช้ผสมเครื่องดื่มและอาหาร แทนน้ำตาล การใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ช้อนชา (0.6 กรัม) ให้พลังงาน 0 แคลอรี่
ส่วนประกอบ
 • ใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้
 • ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
 • ใช้ปรุงอาหารบนเตาความร้อนได้