Fit Calculate
เริ่มต้นสุขภาพฟิต ด้วยการคำนวณแคลอรี่
เช็กความฟิตและระบบขับถ่าย
เช็กความฟิต
ตรวจเช็กอัตราการเผาผลาญพลังงาน, ปริมาณแคลอรี่ที่แนะนำต่อวันและคำนวณน้ำหนักที่ต้องการลด
เพศ
อายุ (ปี)
ส่วนสูง (cm)
น้ำหนัก (kg)
ระดับการออกกำลังกายของคุณ
เป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการ (kg)
จำนวน (วัน)
เวลาควรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(1-2 กิโลกรัมต่อสัปดาห์)
Calculate
Clear
Calculate
Clear
อัตราการเผาผลาญพลังงานของคุณต่อวัน
0kcal
ปริมาณแคลอรี่ที่แนะนําต่อวัน
0kcal
ปริมาณพลังงานที่ต้องลดต่อวัน
0kcal
BMI อยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักน้อย / ผอม
ปกติ (สุขภาพดี)
ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1
อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2
อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3
ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสม
1 ช้อนชา
ให้พลังงาน 15 kcal
ไม่ควรเกิน 4ช้อนชา
ไม่ควรเกิน 6ช้อนชา
ไม่ควรเกิน 4ช้อนชา
ไม่ควรเกิน 4ช้อนชา
ไม่ควรเกิน 8ช้อนชา
ตามปริมาณแคลอรี่ที่แนะนำต่อวัน
0 kcal
เช็กแคลอรี่
จากปริมาณพลังงานที่ต้องการเผาผลาญ (kcal) .ให้ได้ต่อวัน เราแนะนำการออกกำลังกายในเวลา 30 นาที
น้ำหนัก (kg)
ปริมาณพลังงานที่ต้องลดต่อวัน (kcal)
Calculate
Clear
ตามพลังงานที่ต้องลดต่อวันในเวลา 30 นาที
เช็กระบบขับถ่าย
เลือกที่ตรงกับการขับถ่ายของคุณ
และคลิกที่ปุ่มคำนวณ
ลอยหรือจม ?
สีอะไร ?
แข็งแบบไหน ?
กลิ่นแบบไหน ?
หนักเท่าไหร่ ?
(200 กรัม = อุจจาระ 2 ก้อนต่อวัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 cm ยาว 15 cm)
ลักษณะเป็นอย่างไร ??
ขับถ่ายบ่อยไหม ?
Calculate
Clear
กรุณาเลือกตัวเลือกที่ตรงกับการขับถ่ายของคุณให้ครบ
และคลิกปุ่มคำนวณ
คะแนนของคุณ คือ
0
คะแนน
ระบบขับถ่ายของคุณ
ดีมาก
กากใยและดื่มน้ำ
ไม่เพียงพอ
ผิดปกติ
คุณควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ หากร่างกายขับถ่ายไม่เป็นปกติ จะส่งผลให้ร่างกายดูดซึมของเสียกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ อย่าลืมใส่ใจสุขภาพด้วยการหันมาดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกตินะ
คุณควรรับประทานอาหารที่มีกากใย
จะช่วยเพิ่มเส้นใย การขับถ่ายได้ดี และดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อการเคลื่อนตัวของลำไส้ อย่าลืมดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะ เพื่อจะได้มีสุขภาพฟิตไปนานๆ
ดูแลระบบขับถ่ายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพฟิตนะคะ
คะแนนของคุณ คือ
คะแนน