Fit Story
กว่าจะเป็น ฟิตเน่ ที่พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง
 
FITNE’
ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรูปร่าง

น้ำหนักตัว และสุขภาพฟิต อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มั่นใจได้
กว่าจะมาเป็น ฟิตเน่
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยเภสัชกรวิศิษฐ์ บำรุงกิจ และคุณกาญจนา บำรุงกิจ ภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น และตั้งใจพัฒนาสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทย จึงเป็นที่มาของการบุกเบิกและ คิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้ตราสินค้า ฟิตเน่ (FITNE’)

ซึ่งการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟิตเน่ เป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภคมาโดยตลอด และผลิตภัณฑ์ของฟิตเน่ยังประสบความสำเร็จในการ ขยายช่องทางจำหน่ายสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในต่างประเทศอีกด้วย
 
 
อาจกล่าวได้ว่า
ฟิตเน่อยู่คู่ผู้หญิงไทย”
ความปรารถนาที่ต้องการให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพแข็งแรง รูปร่างดี และตระหนักว่า การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในรูปร่าง และสามารถควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีที่ถูกต้อง และปลอดภัย

ฟิตเน่ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ฟิตเน่ ยาชงสมุนไพร, ฟิตเน่ แคปซูล, ฟิตเน่ คอฟฟี่ เป็นต้น ด้วยการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในการช่วยดูแลรักษาสุขภาพผู้หญิงไทย

มาตรฐานคุณภาพ

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทได้รับมาตรฐานการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานผลิต ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ที่ ซอยลาดพร้าว 107 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมการบริหารใน ทุกส่วนงาน และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

การดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลทั้ง ISO9001, HACCP, GMP และ ฮาลาล สำหรับผู้บริโภคชาวมุสลิม ที่สำคัญ ทุกๆ กระบวนการผลิต ตั้งแต่ การคัดเลือก วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต จนสินค้าจัดส่งถึงมือผู้บริโภค ยังผ่านการควบคุม คุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับมอบผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดจากเรา

และในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตแห่งที่สองขึ้น ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ถือเป็นโรงงานผลิตสมุนไพรแห่งเดียว ในประเทศไทย ที่มีมาตรฐานโรงงานเทียบเท่ากับโรงงานผลิตในระดับสากล และบริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐาน BRC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพ และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคมาตั้งแต่เริ่มต้น และตลอดไป